CARTESCarta del president


Miquel Cabré
President d’Abacus cooperativa

Benvolguts, Benvolgudes,

Un any més compartim amb vosaltres la memòria de sostenibilitat d’Abacus cooperativa, que enguany, sota el lema Experiències que ens connecten, resumeix l’escenari i les actuacions de l’organització durant el passat 2015, alhora que recull l’esperit amb què la cooperativa continua creixent i encara el futur. Un lema que reflecteix no només la transformació digital que vivim com a societat sinó també la pròpia d’Abacus i els reptes que tenim per endavant com a organització.

Si l’Obrint camins que duia per títol la memòria anterior ja avançava els canvis que abordàvem i que ens havien de permetre arribar a més persones, cultures i territoris, avui, les experiències que ens connecten fan un pas endavant en la manera com tots els qui formem part d’Abacus ─socis, treballadors, clients, proveïdors, col·laboradors, etc.─ interactuem i compartim les vivències que ens aporten l’educació, la cultura i el lleure. Volem ser més a prop vostre, evolucionar com ho fan les persones i les llars, les escoles i el món que ens envolta. I ho volem fer a partir d’una xarxa on el soci i client esdevé un comunicador de la nostra manera de fer i de ser, un consumidor actiu i crític que construeix experiències i les comparteix.

L’any 2013 Abacus presentava el pla que definiria l’estratègia de la cooperativa per als anys següents i que tenia, entre els seus pilars, l’aposta per desenvolupar una nova cultura organitzacional que compaginés els seus valors fundacionals ─com són el cooperativisme o l’accés a una oferta de productes educatius i culturals de qualitat─ amb el context d’una societat hiperconnectada, informada i exigent en un escenari postcrisi ple de nous reptes.

Ser on som i parlar del nou Pla estratègic, aquest cop per al període 2016-2018, confirma el rumb que es va emprendre aleshores i la manera com volem arribar als 50 anys de vida d’Abacus cooperativa. Valors com la proximitat, la participació, la innovació i la responsabilitat segueixen sent l’essència del projecte; i el desenvolupament de les persones sòcies de treball i treballadores i el canvi cultural de l’organització, una peça clau que ha de permetre assolir les línies estratègiques definides.

Volem fomentar la participació, la implicació i el compromís dels socis de treball i treballadors, també dels clients i socis de consum, perquè sou els qui construïu el projecte Abacus. I és per això que en aquest pla estratègic pren rellevància el concepte de "consum col·laboratiu", perquè la preferència per compartir en comptes de posseir és molt propera als valors de la cooperativa. I perquè l’apoderament individual que ens atorguen les noves tecnologies planteja un escenari on el consumidor esdevé una persona activa, responsable i crítica que connecta la seva experiència amb la dels altres. Volem que la cultura, l’educació i el temps de lleure siguin també una d’aquestes experiències compartides que ens fan créixer.
Carta del director general


Miquel Àngel Oliva
Director General d'Abacus cooperativa

Benvolguts, Benvolgudes,

Un any més tornem a ser entre vosaltres per presentar-vos la memòria de sostenibilitat del passat 2015, amb la qual volem plasmar i compartir les principals fites, vivències i xifres d’Abacus cooperativa durant el darrer any. I aquest cop ho hem fet amb l’empenta que dóna el nou Pla estratègic, que ha de guiar la nostra actuació fins al 2018 i amb el qual arribarem al 50è aniversari de la cooperativa.

Com sabeu, des d’Abacus hem realitzat un notable esforç per apropar-nos al soci i client, apostant per un model de proximitat que va més enllà de la xarxa d’establiments Abacus i que, per tant, treballa tots els canals de venda, de comunicació i d’interacció de què disposem.

El passat 2015 la cooperativa va incrementar les seves vendes amb un creixement del 5%, la qual cosa va situar els ingressos d’Abacus en els 86,35 milions d’euros. A més, el bon comportament del llibre infantil i juvenil i de la joguina van permetre que enregistréssim una tendència a l’alça en les vendes d’aquest segment i, si ens fixem en les compres realitzades a través dels canals en línia de la cooperativa, observarem un creixement del 69% en relació amb l’any anterior. Penso que xifres com aquestes confirmen la confiança dels socis i sòcies en la cooperativa.

Un camí amb el qual volem continuar i que materialitzarem en el Pla estratègic 2016-2018, que posa l’èmfasi en l’atenció i la fidelització del soci/client a través d’una proposta de valor personalitzada, adaptada a les vostres necessitats i que us arribi de la manera més efectiva. Aquesta és la nostra aposta estratègica per als propers 3 anys i volem compartir-la amb vosaltres.

Segmentació, omnicanalitat i consum col·laboratiu són els tres eixos de l’estratègia amb què volem arribar al 50è aniversari. El nou Pla estratègic d’Abacus ha establert unes línies d’actuació que passen per millorar l’atenció al client a través d’un enfocament multicanal, per renovar el nostre model de botiga i per enfortir la vinculació amb el món educatiu. I això sense oblidar el canvi cultural dins l’organització que ja vam iniciar amb l’anterior pla estratègic.

Aquest últim any hem seguit creixent. El juliol del passat 2015 superàvem els 800.000 socis i sòcies. La xarxa d’establiments de la cooperativa ja suma 41 botigues, sent la del centre comercial Baricentro de Barbarà del Vallès i la d’Abrera les darreres incorporacions. I poblacions com Cornellà de Llobregat celebraven el 2015 els 25 anys d’Abacus cooperativa com a referent i dinamitzador de la vida cultural, social i educativa de la ciutat.

Tot això mentre Abacus es manté ferma en el seu compromís i responsabilitat social. I ho fa a través de múltiples acords i activitats solidàries com ara la recollida de joguines que vam celebrar el passat Nadal; la campanya de "L'Entrepà Solidari", per mà de la Fundació Roure i l’Obra Social "la Caixa"; o l’aliança amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) per millorar l’accés a l’educació de les famílies sense recursos.

Aquesta és la memòria del 2015. Ara, l’objectiu és arribar als 50 anys d’edat, empenyent amb força aquest projecte col·lectiu i col·laboratiu en el qual la cultura, l’educació i el lleure han de seguir proporcionant-nos experiències que ens connecten i ens fan avançar. Fem cooperativa!


FETS DESTACATS

El 2015 la filosofia d’Abacus cooperativa ha estat la de crear experiències que ens connecten. Aquesta estratègia representa un pas endavant en la manera com tots els qui formem part d’Abacus ─socis, treballadors, clients, proveïdors, col·laboradors, etc.─ interactuem i compartim les vivències que ens aporten l’educació, la cultura i el lleure. Volem ser més a prop, evolucionar com ho fan les persones i les llars, les escoles i el món que ens envolta. I ho volem fer a partir d’una xarxa on el soci i client esdevé un comunicador de la nostra manera de fer i de ser, un consumidor actiu i crític que construeix experiències i les comparteix.

LA COOPERATIVA I ELS SEUS PRODUCTES

Un any més a Abacus hem apostat per mantenir l'eficiència i la vocació de servei als nostres associats, situant-los com a centre del nostre negoci. Volem ser una cooperativa més participativa i innovadora a través de l'ús de les noves tecnologies i mitjans de comunicació, millorant l'experiència dels socis i sòcies amb tots els punts de contacte amb Abacus.

Per això hem treballat per poder oferir una àmplia gamma de productes i serveis educatius i culturals amb la responsabilitat social com a base de la nostra identitat.

DIMENSIÓ ECONÒMICA

Com a empresa de l’economia social amb un model empresarial cooperatiu, la prioritat d’Abacus és generar un excedent econòmic i un balanç social que permetin promoure els valors de la cooperativa entre tots els grups d’interès.

Durant l'any 2015 Abacus cooperativa ha generat un diner nou de 4.282.821 € i els resultats de l'exercici han estat positius.

DIMENSIÓ SOCIAL

Com a cooperativa, a Abacus comptem amb uns mecanismes de democràcia interna que fan possible que les opinions dels socis i sòcies de treball i de consum siguin considerades en les decisions de la cooperativa; decisions que ens porten a promoure activitats culturals i educatives que demostren que ens esforcem, any rere any, per ser una cooperativa cada cop més participativa.

DIMENSIÓ AMBIENTAL

A Abacus tenim el compromís de minimitzar el nostre impacte ambiental. Per això fem el possible per reduir la generació de residus i augmentar-ne la recollida selectiva, i per disminuir el consum energètic de les nostres instal·lacions i les nostres emissions.

NOVES PERSPECTIVES

Un dels objectius principals per al nou any és promoure i millorar l'omnicanalitat, un concepte que es refereix a millorar l'experiència que l'usuari té amb Abacus. Les iniciatives que Abacus posarà en marxa tenen l'objectiu de conèixer de manera individual i personalitzada cada client, oferint-li la possibilitat d'interactuar a través de molts canals.